ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 1. Η εγγραφή στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους άνω των 18 ετών ,για την εγγραφή ανηλίκου είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα και η υπογραφή από αυτόν Υπεύθυνης Δήλωσης συγκατάθεσης για την εγγραφή του προστατευόμενου μέλους (γονική μέριμνα).
 2. Κάθε μέλος υποχρεούται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής, να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει πως επιτρέπεται η σωματική του άσκηση. Η βεβαίωση αυτή, ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, το γυμναστήριο δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης.
 3. Αποτελεί ευθύνη των μελών του γυμναστηρίου να πληροφορήσουν του υπεύθυνο γυμναστή του σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν και να συμμορφωθούν με την πολιτική του.
 1. Τα μέλη κατά την είσοδο στο Γυμναστήριο, υποχρεούνται να επιδεικνύουν τη κάρτα μέλους και να την περνούν από την ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode), που βρίσκεται στην Reception.
 2. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του μέλους που είναι απαραίτητες για την αναγνώρισή του (δημογραφικά στοιχεία, φωτογραφία) και τον έλεγχο της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις).
 3. Απαγορεύεται η είσοδος στο Γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα τους, ή αυτή δεν είναι ενεργή.
 4. Η συνδρομή ή το πακέτο συνεδριών προκαταβάλλεται και πληρώνεται πριν την έναρξη της άσκησης.
 5. Το γυμναστήριο δεν θα αναπληρώσει τις ηµέρες που δεν κάνατε χρήση της συνδρομή σας(πάγωµα συνδρομής) για προσωπικούς σας λόγους (πχ. άδειες εορτών, ασθένειες κλπ.)
 6. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου του.
 7. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του γυμναστηρίου αλλά και των επιμέρους τμημάτων του.
 8. Δεν επιτρέπεται η χρήση του γυμναστηρίου σε άτομο το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις
 9. Το γυμναστήριο δεν επιστρέφει προκαταβολή ή χρήματα σε περίπτωση που το μέλος άλλαξε γνώμη σχετικά με την συνδρομή του.
 1. Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών, πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
 2. Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει ζημιά σε χώρους του γυμναστηρίου από απρόσεκτη ενέργειά του είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει το γυμναστήριο για την ζημιά αυτή.
 3. Διατηρείτε όλους τους χώρους καθαρούς. Βοηθείστε να παραµένει το περιβάλλον που γυμνάζεστε ευχάριστο.
 4. Απαγορεύεται η βίαιη φυσική ή λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των μελών του γυμναστηρίου και γενικά η ανάρμοστη συμπεριφορά προς άλλα μέλη.
 5. Τα μέλη του γυμναστηρίου δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν ή να επιτεθούν, είτε λεκτικά ή με φυσικό τρόπο, στους εργαζόμενους του γυμναστηρίου. Σε περίπτωση που επιθυμούν να παραπονεθούν θα πρέπει να το κάνουν κόσμια στη reception του γυμναστηρίου όπου και θα καταγραφεί η παρατηρήσή τους. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου είναι υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
 1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών ή συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.
 3.  Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού) στους χώρους του γυμναστηρίου.
 4. Σκουπίζετε τα παπούτσια σας πριν την είσοδό σας στην αίθουσα.
 5. Προσέχουμε πολύ την προσωπική μας υγιεινή. Μην ξεχνάτε ότι γυμναζόμαστε ομαδικά!
 6. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων, είναι υποχρεωτική. Δεν κάνουμε προπόνηση χωρίς μπλούζα.
 7. Μετά το wod μας τακτοποιούμε τον χώρο και ότι εξοπλισμό έχουμε χρησιμοποιήσει.
 8. Οι ρίψεις στις μπάρες γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των προπονητών. Ποτέ ρίψεις σε μπάρες χωρίς κιλά και ποτέ με δίσκους 5κιλων και κάτω.
 9. Δεν πετάμε τα kettlebells γιατί προκαλούν μεγάλη φθορά στο δάπεδο του γυμναστηρίου.
 10. Δεν εισερχόμαστε στον χώρο του γυμναστηρίου εάν δεν έχει τελειώσει το προηγούμενο πρόγραμμα.
 11. Ενημερώνεστε πάντα από τον πίνακα ανακοινώσεων για τυχόν αλλαγές στο ωράριο των προγραμμάτων.
 12. Δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο το άνοιγμα ή κλείσιµο παραθύρων ή διακοπτών µε δική σας πρωτοβουλία.
 1. Παρακαλούμε μην αφήνετε χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα αποδυτήρια η σε οποιαδήποτε άλλο μέρος του γυμναστηρίου. Κάθε μέλος φέρει προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη αυτών των αντικειμένων. Για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων καµία ευθύνη δεν φέρει το γυμναστήριο.
 2. Δεν εκτελούμε μόνοι μας επικίνδυνες ασκήσεις οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα μας αλλά και των γύρω μας.
 3. Η χρήση όλων των μηχανημάτων άθλησης του Γυμναστηρίου, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπευθύνων του γυμναστηρίου.
 4. Κατανοείτε ότι τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν σε ένα πρόγραμμα Γυμναστικής (π.χ. θλάσεις – διαστρέμματα – κακώσεις) και αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες σε περίπτωση τραυματισμού σε άσκηση χωρίς την υπόδειξη αυτής από τον υπεύθυνο γυμναστή και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή δικαστικού αγώνα.
 5. Τα μέλη πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέτρα ασφαλείας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.