ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Συνδρομή CrossFit

Συμπεριλαμβάνει:
-Gymnastics classes
-Weightlifting classes
-Open Gym hours

50€

Ημερήσια Προπόνηση/ Drop in

15€

Κόστος εγγραφής/Sign Up fee: 10€

Δωρεάν εγγραφή για φοιτητές.