ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Συνδρομή CrossFit

Συμπεριλαμβάνει:
-CrossFit Classes
-Gymnastics classes
-Weightlifting classes
-Open Gym hours

60€ (Annual Membership x 12)

Monthly Membership

Included Unlimited:
-CrossFit Classes
-Gymnastics classes
-Weightlifting classes
-Open Gym hours

80€

Ημερήσια Προπόνηση/ Drop in

15€

Κόστος εγγραφής/Sign Up fee: 0€

Δωρεάν εγγραφή.